Johannes Langkamp

Johannes heeft altijd een camera op zak.  Hij is gefascineerd door de werking van de camera en de kloof die er bestaat tussen de werkelijkheid en de representatie daarvan in een bewegend of stilstaand beeld. Zijn experimenten werkt hij uit tot doordachte installaties. Door te spelen met het perspectief laat hij zien hoe de camera de werkelijkheid kan manipuleren. Deze vervreemding vergroot hij in de ruimte of fixeert hij op het platte vlak. De beginselen van cinema – zoals tijdsverloop, beweging en het illusoire karakter van het filmframe – komen in zijn werk aan bod.